Garantievoorwaarden Novy

Vanaf 1 januari 2005 verleent Itho BV. op afzuigkappen gedurende vijf jaar voorwaardelijke garantie.

Hiervoor hoeft u uw aankoop niet te registreren. De garantie gaat in op de datum van aankoop zoals vermeld op de aankoopnota. Bij een reparatie moet u de originele aankoopnota aan de servicetechnicus overleggen. In het eerste en tweede jaar krijgt u volledige garantie op materiaal, voorrijkosten en arbeidsloon.

In het derde, vierde of vijfde jaar geeft deze garantie recht op vergoeding van de te vervangen onderdelen. Bij een servicebezoek in deze jaren worden alleen de op dat moment geldende voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht. De servicebezoeken vinden uitsluitend plaats in Nederland.

Voor het bestellen van onderdelen kunt u zich wenden tot:
Itho b.v.
Groep Keukenventilatie
(010) 427 87 25
keukenventilatie@itho.nl

Het is van belang het type- en serienummer van de afzuigkap bij uw bestelling op te geven. 

Neem contact op

Heeft u vragen?

Heeft u vragen omtrent de service en garantie van uw keuken of gaat uw vraag over een geheel ander onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.