Garantievoorwaarden Bosch

Naast de standaard garantietermijn van twee jaar krijg je, wanneer je vier of meer inbouwapparaten uit verschillende productgroepen koopt, drie jaar extra garantie. Je betaalt dan vijf jaar lang geen materiaalkosten en arbeidsloon. In het derde tot en met vijfde jaar worden wel voorrijkosten in rekening gebracht.

  • Je komt in aanmerking voor de garantietermijn van 5 jaar, als je jezelf binnen 3 maanden na levering van vier of meer inbouwapparaten uit verschillende productgroepen, online aanmeld c.q. registreert.
  • De garantie is alleen van toepassing op inbouwkeukenapparatuur wanneer je vier of meer Siemens en/of Bosch en-/of Constructa inbouwapparaten uit verschillende productgroepen in één keer koopt.
  • Alle apparaten dienen in één keer te zijn aangeschaft en in Nederland in gebruik te zijn.
  • Registratie dient uiterlijk drie maanden na levering van de apparatuur plaats te vinden.
  • Voorrijkosten zijn niet inbegrepen tijdens de 3 jaar verlengde garantieperiode.
  • Gebruikersfouten vallen niet onder de garantie.

Om in aanmerking te komen voor de garantietermijn van vijf jaar moet je binnen drie maanden na de aankoop jouw Siemens en-of Bosch en-of Constructa apparaten registreren. Volg in onderstaand registratiescherm de verdere instructies waarna vervolgens uit Siemens en-of Bosch- en/of Constructa een garantiecertificaat aan je zal worden toegestuurd. Wanneer je later een beroep moet doen op de Siemens, Bosch, Constructa servicedienst, is het tonen van het certificaat en de aankoopnota voldoende om aanspraak te maken op de garantie.

Vraag hier de aanvullende garantie op jouw Bosch keukenapparatuur aan.
Garantie aanvragen