Garantievoorwaarden ATAG

ATAG kent een unieke garantie tot wel acht jaar.

Bij aanschaf één tot drie apparaten ontvangt de klant 5 jaar garantie van ATAG, dit is 2 jaar volledige basisgarantie en altijd 3 jaar extra garantie; waarbij ATAG de kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon volledig voor haar rekening neemt. De klant betaalt dan alleen de voorrijkosten.
 
Bij aanschaf van 4 of meer apparaten ontvangt de klant 8 jaar garantie van ATAG, dat is 2 jaar volledige basisgarantie en 6 jaar extra garantie; inclusief alle kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon. De klant betaalt dan alleen de voorrijkosten.

Om in aanmerking te komen voor de garantie geldt de voorwaarde dat de klant zijn aankopen binnen 30 dagen na aanschaf registreert.

Ga naar het registratieformulier

Wat valt wel, en wat valt niet onder de garantie?

De garantie dekt gebreken die het gevolg zijn van constructie- of materiaalfouten. Voor uitzonderingen op deze regel verwijzen wij u naar onze algemene service- en garantievoorwaarden